Sách hay, Thưởng thức

Khi hơi thở hóa thinh không: Tại sao cuốn sách này làm Bill Gates phải khóc?

Tôi nghĩ bạn cũng sẽ khóc khi đọc cuốn sách này. Vì vậy, hãy sẵn sàng. Hãy ngồi xuống. Để xem dũng khí là thế nào. Bỏ điện thoại sang một bên. Dừng lại để chuẩn bị lắng nghe và…

Đọc tiếp