Khám phá, Thưởng thức

Tự do tình dục và “kinh doanh sex” ở Âu châu

Người châu Á thường coi dân Âu Mỹ là quá thoáng trong quan hệ tình dục. Có lẽ cách nhìn này chưa hoàn toàn đúng, tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng, so với người Á châu thì đời sống…

Đọc tiếp