Contact us

Chào bạn!

Khi bạn lựa chọn mục: “Khóa học” hoặc “Tư vấn”, có nghĩa là bạn đang có những câu hỏi cần giải đáp, những vấn đề bận tâm, hoặc đơn giản là bạn muốn chia sẻ câu chuyện của mình với một người bạn biết lắng nghe.

Hai mươi lăm năm hoạt động trong nhiều lĩnh vực: báo chí, truyền thông, tư vấn và đào tạo, thực hành tâm linh – đã mang lại cho tôi một số hiểu biết nhất định.

Chính vì thế mà tôi ở đây, sẵn sàng hỗ trợ bạn, khi bạn cần.

Đừng ngần ngại, hãy gửi thư cho tôi và chúng ta có thể bắt đầu cùng nhau trên hành trình Tự tin làm chủ cuộc đời mình.

Phương Hoa

 

Close